chai PET cho hóa chất

chai PET cho hóa chất

Chúng tôi cung cấp nhiều loại chai PET dùng để đựng hóa chất có dung tích từ 50ml đến 2000ml. Chai PET do NNG cung cấp đạt những tiêu chuẩn cao nhất trong ngành công nghiệp này.

chai PET cho hóa chất
Bản quyền © 2012 thuộc Công ty CP Công Nghiệp Dịch Vụ Thương Mại Ngọc Nghĩa