Đối thoại doanh nghiệp

Danh sách câu hỏi được trả lời

Xin công ty cho biết doanh thu, khoản lỗ, tổng lỗ lũy kế và tổng các khoản nợ vay của DAF và HPF (riêng từng công ty) trong năm tài chính 2013

STT

Công ty

Doanh thu 2013

Lỗ năm 2013

Lỗ lũy kế tính đến hết năm 2013

1

HPF

161.889.429.419

(118.402.659.336)

(485.154.415.534)

2

DAF

78.823.508.604

(16.900.408.177)

(189.757.111.373)

Khoản nợ vay của từng công ty tính đến 31/12/2014

STT

Công ty

Vay và nợ ngắn hạn

Vay và nợ dài hạn

Tổng cộng

1

HPF

369.180.776.000

86.241.275.183

455.422.051.183

2

DAF

189.504.711.112

5.037.187.034

194.541.898.146

 

Xem trả lời

Xin vui lòng giải thích sự khác biệt về thông tin trong các báo cáo thường niên (theo đó tỷ lệ cổ phần của NNC trong HPFđã giảm xuống còn 54%) trong khi báo cáo tài chính kiểm toán không phản ánh sự thay đổi này. Thực tế thì VNP đã góp thêm cổ phần vào HPF từ khi nào?

Giải thích sự khác biệt về tỷ lệ sở hữu của NNG tại HPF đã giảm xuống mức 54% trong báo cáo thường niên nhưng không phản ánh trong báo cáo tài chính.

  • Trước ngày 30/12/2013 thì NNG góp vốn vào HPF với số vốn là 81 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 90% vốn điều lệ 90 tỷ của HPF.
  • Ngày 30/12/2013 thì HPF được đã tăng vốn điều lệ từ mức 90 tỷ lên thành 150 tỷ và VNP góp toàn bộ 60 tỷ này nên tỷ lệ góp vốn của NNG tại HPF giảm từ 90% xuống còn 54% (tương đương là 81 tỷ vốn góp trong tổng số 150 tỷ vốn điều lệ của HPF).

Xem trả lời

Xin vui lòng giải thích tại sao chi phí quản lý DN của NNC tăng 54% trong năm 2013?

Chi phí quản lý doanh nghiệp của NNG tăng 54%: Nguyên nhân là do việc NNG trích lập dự phòng đối với phần lãi vay mà NNG cho DAF vay.

Xem trả lời

Xin vui lòng giải thích tại sao CP bán hàng của tập đoàn tăng 54% trong năm 2013? CP bán hàng của nhóm ngành thực phẩm là bao nhiêu?

Chi phí bán hàng của Tập đoàn tăng là do chi phí bán ngành của ngành Thực phẩm năm 2013 là # 175 tỷ, tăng #82 tỷ so với 2012

Xem trả lời

Liên quan đến thuyết minh số 17 & 22 trong báo cáo kiểm toán của NNC, thì khoản vay từ các công ty liên quan là những công ty nào?

  • Thuyết minh 17 liên quan GCC và VNP
  • Thuyết minh 22 liên quan IPC

Xem trả lời

[1]23

Gửi câu hỏi
Bản quyền © 2012 thuộc Công ty CP Công Nghiệp Dịch Vụ Thương Mại Ngọc Nghĩa