Giảm Trọng Lượng Bao Bì

Quý khách có nhu cầu giảm chi phí bao bì trong sản xuất?
Đội ngũ Nghiên Cứu và Phát Triển của NNG luôn nghiên cứu các giải pháp giảm trọng lượng bao bì PET và quan trọng hơn hết là sự chú tâm đến việc giữ vững chất lượng sản phẩm nhằm đáp ứng các tiêu chí cạnh tranh cho khách hàng

Bản quyền © 2012 thuộc Công ty CP Công Nghiệp Dịch Vụ Thương Mại Ngọc Nghĩa