Sự Kiện Quan Trọng

1993 Công ty Ngọc Nghĩa cung cấp bao bì PET đầu tiên tại thị trường Việt Nam.
1998 Nhà Máy số 1 được xây dựng tại Khu Công Nghiệp Tân Bình.
2003 Nhà Máy số 2 được xây dựng tại Khu Công Nghiệp Tây Bắc Củ Chi.
2005 Thực hiện các dự án sản xuất inline với các khách hàng chiến lược.
2007 Trở thành công ty cổ phần.
2009 Thực hiện các dự án sản xuất inline với các khách hàng chiến lược.
2010 Công Ty Cổ Phần PET Quốc Tế được hình thành để sản xuất phôi PET.
2012 Công Ty Cổ Phần Nắp Toàn Cầu được hình thành để sản xuất nắp nhựa.
2015 Khánh thành Công Ty TNHH Một Thành Viên Bao Bì Quốc Tế Ngọc Nghĩa
Bản quyền © 2012 thuộc Công ty CP Công Nghiệp Dịch Vụ Thương Mại Ngọc Nghĩa