Ông La Văn Hoàng

Ông La Văn Hoàng

Tổng Giám Đốc

Bà La Bùi Hồng Ngọc

Bà La Bùi Hồng Ngọc

PTGD kinh doanh kiêm đối ngoại

Ông La Bùi Hoàng Nghĩa

Ông La Bùi Hoàng Nghĩa

PTGĐ Marketing

Bà Nguyễn Thị Kim Chi

Bà Nguyễn Thị Kim Chi

PTGD Tài Chính

Bà Nguyễn Bạch Kim Vy

Bà Nguyễn Bạch Kim Vy

PTGĐ Nhân Sự

Bà Đào Thị Thuận

Bà Đào Thị Thuận

PTGD Điều Vận - cung ứng

Bản quyền © 2012 thuộc Công ty CP Công Nghiệp Dịch Vụ Thương Mại Ngọc Nghĩa